Cecilia Svensson

Cecilia ”Cia” Svensson – kandidat 8 – på Moderaternas valsedel till Kommunfullmäktige i Skurup: -Född och uppvuxen i Skurup och Skivarpsbo sedan slutet av sjuttiotalet gör att jag känner kommunen ganska väl. Jag har sedan unga år alltid varit engagerad i föreningslivet. Det känns fantastiskt att vi har ett så rikt och aktivt föreningsliv som vi har i Skurups kommun, vilket betyder mycket för invånarna i alla åldrar. Det säger också något om vilka vi vill vara, vi som bor i kommunen – här vill vi värna om varandra, få möjlighet att utvecklas och känna gemenskap. Föreningslivet är något jag vill fortsätta att värna om.

Jag har gjort många olika saker i livet, något som kommer väl till nytta inom den kommunala politiken. Min yrkeskarriär började som undersköterska med jobb på vårdavdelningar, intensivvård och inom äldreomsorgen. När jag en tid arbetade som elevassistent blev jag intresserad av läraryrket. Högskolestudierna ledde till 22 år som lågstadielärare i Slimminge och Rydsgård. 2011 ville jag prova att driva eget företag och startade Hemservice i Skivarp. Numera trappar jag ner på det arbetet och tar inga nya kunder. Jag skulle säga att de yrkesval jag gjort och mina engagemang inom föreningslivet har det gemensamma att jag vill jobba för att människor i alla åldrar ska ha det bra. Man ska kunna lita på att vården, äldreomsorgen och skolan levererar hög kvalitet och oavsett hur ung eller gammal du är så ska du kunna ha en rik och aktiv fritid.

Varför är du engagerad i Moderaterna i Skurup? -Jag vill arbeta för att alla ska ha det bra och få det som var och en har rätt till. Trygghet och ett minskat bruk av droger och handel med dessa är också frågor som ligger mig varmt om hjärtat. Moderat har jag varit sedan gymnasietiden, på Bohmans tid. Genom medlemskapet i Moderaterna och att vara aktiv får jag möjlighet att påverka i de frågor jag värnar om. Jag ser fram emot att få representera väljare i Kommunfullmäktige.