Kontakt

Vi diskuterar mer än gärna hur vi kan göra Skurups kommun till en bättre kommun att bo och verka i. Kontakta oss gärna med eventuella frågor!

Moderaternas gruppledare Skurup
Johan Bolinder
johan.bolinder@skurup.se

Moderata föreningens ordförande
Åsa Ekblad
asa.ekblad@skurup.se