Kristina Andersson

Möt Kristina Andersson – kandidat 15 – på Moderaternas valsedel till Kommunfullmäktige i Skurup:

-Jag är legitimerad lärare sen 1987 för F-6 och har sen dess arbetat i åk 4-6.

På fritiden är en del av min avkoppling bl.a. promenader i vår fina natur och gärna längs vår vackra kust. Jag tror att den är finast i landet och den känns väldigt viktig att bevara.

Jag gillar att läsa både fack- och skönlitteratur, att resa och att umgås med familj och vänner.

Jag trivs fantastiskt bra i Skurups kommun, det är tryggt och trivsamt med en hög servicenivå för en kommun i vår storlek. Det är nära till allting och bra kommunikationer.

.

Varför är du engagerad i Moderaterna i Skurups kommun?

-Moderaterna har alltid varit det självklara partiet. Jag gick med i MUF redan i slutet av 1970-talet, när jag läste på universitetet. Politiskt aktiv har jag varit sen 2013.

Under innevarande mandatperiod fram till maktskiftet i december 2021 har jag haft uppdrag som ordförande i Individ- och Omsorgsberedningen, ordförande i lokala Brottsförebyggande Rådet och 1:e vice i samordningsförbundet NILS. Jag är ordinarie ledamot i kommunfullmäktige.

I vår kommun har det skett en mycket positiv utveckling under innevarande mandatperiod med hög leverans för skattepengarna medan Moderaterna styrde. Kommunen har under denna period utvecklats till en modern och attraktiv kommun att bo, verka och leva i.

Tillsammans i (M) har vi arbetat för den utveckling kommunen på kort tid genomgått inom flera områden. Det har skett en hel del nybyggnation och genomförts renoverings- och förbättringsarbeten av flera fastigheter för olika verksamheter, bl.a. med nya lokaler till skolor, förskolor, till äldreboenden, trygghetsboenden m.m. Näringslivet har ökat och många nya företag har etablerat sig i Skurup. Mycket arbete har genomförts för ökad trygghet med trygghetsvärdar, kameraövervakning och förändringar i den fysiska miljön.

När jag tittar på helheten av allt vi har åstadkommit känns detta i hjärtat. Jag är född i kommunen, jag har alltid bott här och för mig är det en självklarhet att jag nu vill fortsätta att förbättra för kommuninvånarna och arbetet med att låta kommunen fortsätta utvecklas och växa.

Vård och omsorg, seniorfrågor, brottsförebyggande arbete, landsbygdsfrågor och skola och utbildning är mina hjärtefrågor. Jag vill bl.a. verka för att skola och utbildning ska hålla hög kvalitet och vara en plats där eleverna känner trygghet, trivs, känner motivation och tar ansvar. Jag ser även gärna fler boendealternativ än villor i Abbekås, det skulle t.ex. vara fint med ett trevligt seniorboende.

Att verka för att vi fortsätter ha en bra kommun att leva och bo i med valfrihet för den enskilde individen är betydelsefullt.

Med M-styre efter valet kommer utvecklingen av kommunen fortsätta. Jag vill vara med och bidra till detta.