Loubna Stensåker Göransson

/

Möt Loubna Stensåker Göransson- kandidat 6- På Moderaternas valsedel till kommunfullmäktige i Skurup.

Loubna är 49 år, gift, 3 barn och jobbar på järnvägen som tågvärd.

Hon är frispråkig och inte rädd för att fatta beslut som går emot det politiska korrekta som har dominerat svensk politiken de senaste åren.

Hennes huvudfrågor är skatteslöseri, migration och integrationsfrågor och skola.

Varför är du engagerad i Moderaterna i Skurup ?

Jag har engagerat mig i politiken för jag upplever att staten inte uppfyller sina åtaganden gentemot medborgarna och är orolig för den farliga utvecklingen som har skett i landet de senaste åren.

Jag valde Moderaterna för att jag tror på individens frihet och självbestämmande. 2018 kom jag in i Skurups kommunfullmäktige och valdes till ordförande för skol-och utbildningsberedningen där vi tog fram en modersmålspolicy enligt skollagen, jag är även stolt över att få företräda moderaterna i slöjfrågan och jag vill fortsätta arbeta för att skolan ska vara en frizon där flickor och pojkar behandlas lika.Skolan ska stå för frihet, jämställdhet och kritiskt tänkande.

Vi moderater vill ha ett Skurup som präglas av framåtanda, gemenskap och tillit. Dina värderingar och vad du gör är mycket viktigare än var du kommer ifrån. Vi ska bemöta varandra som människor. Identitetspolitiken och särpriviligier ska motverkas.

Moderaterna är ett parti för de som jobbar och har jobbat. Vi prioriterar skattebetalarna och arbetar för att upprätthålla samhällskontraktet. Den som arbetar och betalar skatt ska få lika mycket tillbaka i kärnverksamheterna och samhällsutvecklingen.

Moderaterna i Skurup är ett av de sanna borgerliga partierna som håller sina löften och inte sviker sina väljare. Vi vill återigen ta plats vid rodret och styra kommunen med en säker och bättre kurs mot en trygg, framgångsrik, produktiv och positiv framtid.