Magnus Andersson

Möt Magnus Andersson – kandidat 13 – på Moderaternas valsedel till Kommunfullmäktige i Skurup: -Jag brinner för samhällsnytta och framförallt för inriktningen företag som jag dagligen kommer i kontakt med i min yrkesroll. Lokala småföretag som växer och mår bra står för största delen av jobben och gynnar lokalsamhället, därför trivs jag med att jobba mot företagen i Skåne. Min specialinriktning är Skog och Lantbruk. Det är spännande att se nya trender växa fram här, det vi gör idag och i framtiden måste vara hållbart för miljö, djur och människors välmående. Genom mitt yrke har jag kunnat stötta lokala företag och deras produktioner, vilket i sin tur har lett till att de givit tillbaka i form av arbeten, ekonomi och att ta vårt lokalsamhälle framåt. Jag är stolt över att ha påverkat Nils Holgerssongymnasiet och Skurups Jordbruksbolag till att gemensamt ta ett steg för en Naturbruksutbildning som för första gången på riktigt kan attrahera tillräckliga elevantal som gör att ekonomin där kommer att bära. Ett bevis för att påverkan har effekt är att se utfallen och de sista tre årens resultattrend som Jordbruksbolaget uppvisar.

Jag är lyckligt gift med snart två utflugna döttrar. Det har varit häftigt att se dem utvecklas, studera vidare och skapa sig egna självständiga liv. På fritiden bygger och renoverar jag gärna. Överhuvudtaget är jag en person som trivs bra när jag har många projekt igång samtidigt. Kanske har jag alltid arbetat för mycket, men det är för att jag har velat framåt och att få det bra i livet.

Varför är du engagerad i Moderaterna i Skurup? -Jag valde att börja engagera mig i M Skurup 2019 då jag starkt kände att landet Sverige håller på att gå omkull. Jag vill påverka i det lilla för att bidra till det stora – det hjälper inte att sitta och gnälla vid köksbordet. Moderaternas ”Frihet under ansvar” tycker jag förklarar bra hur jag vill ha det. Jag vill ha ett starkt lokalsamhälle som attraherar företag och arbetskraft, nybyggnation, lokalservice som hjälper gammal som ung och en kommunal förvaltning som sysslar med sitt uppdrag på ett effektivt sätt. Då får vi skattekraft och så låg beskattning som möjligt. Jag vill bland annat verka för en modern, öppen skola och utbildning, utan droger. I vårt kommunuppdrag ska vi rättvist ta hand om både våra unga och äldre. Detta attraherar nybyggare, familjer med skattekraft. Jag vill att medborgarna genom frihet och ansvar ska kunna leva det goda livet. Det ska vara ordning och reda och belöning för arbete.

I politiken är jag djupt orolig för ett brett vänsterblock som är vänster utan att veta varför men som tydligt vill begränsa och ta bort friheten för befolkningen genom skatter och regleringar. Jag ser upp till ledare som vågar stå för det de tror på, som gör vad de säger och som vågar gå den väg de givit sig in på. Jag gillar transparens och öppenhet, då blir det tydligt för medborgarna vad vi göra och lätt att känna tillhörighet. Inga lömska kupper för att tillskansa sig arvoden och makt.