Våra politiker i Kommunfullmäktige

 • Johan Bolinder

  Kommunstyrelsens ordförande

  Ordförande
  Skurups Kommunhus AB

   

 • Nicklas “Niffe” Olsson

  Kommunstyrelsens 1:e Vice ordförande

  Ordförande
  Samhällsbyggnadsberedningen

  Vice ordförande
  skol- och utbildningsutskottet

  Vice ordförande
  Skurupshem

   

 • Åsa Ekblad

  Gruppledare Kommunfullmäktige

  Ordförande
  Skol- och utbildningsutskottet

  Personalutskottet
  Socialnämndsutskottet

  Vice ordförande
  Skurups Kommunhus AB

  Ledamot kommunstyrelsen

 • Björn Hortevall

  Ordförande
  Myndighetsnämnden för miljö och byggnad

  Ordförande
  Skurups Elverk

  Ersättare kommunstyrelsen

   

 • Bianka Mårtensson

  Ordförande
  Myndighetsnämnden för individ och familj

  Vice ordförande
  Socialnämndsutskottet

  Ledamot
  Skol- och utbildningsutskottet

  Ersättare i kommunstyrelsen

   

 • Martin Hansson

  Vice ordförande
  Samhällsbyggnadsberedningen

  Vice ordförande
  Skurups Elverk

 • Sten Hamberg

  Vice ordförande
  Kommunfullmäktige

  Ordförande
  Skurup Kommunala AB

   

 • Pontus Axgart

  Vice Ordförande
  Skurup Kommunala AB

  Vice Ordförande
  Individ- och omsorgsberedningen

 • Andreas Oskarsson

  Vice Ordförande
  Myndighetsnämnd för miljö och byggnad

  Verksamhetschef

  Lindby

 • Loubna Stensåker-Göransson

  Ordförande
  Skol- och utbildningsberedningen

  Ledamot
  Socialnämndsutskottet

  Ersättare Kommunstyrelsen

 • Kristina Andersson

  Ordförande
  Individ- och omsorgsberedningen

  Ordförande
  Brottsförebyggande rådet

   

 • Lis-Lott Hortevall

  Vice ordförande
  Brottsförebyggande rådet

  Ledamot
  Skol- och utbildningsberedningen

   

 

Tappade uppkopplingen