Tack för förtroendet! Ni väljare har målat Skurup blått i årets val och Moderaterna i Skurup går kraftigt framåt och blir kommunens största parti! Moderaterna är ett av få genuina borgerliga partier i Skurups kommun. Under 2019-2021 har vi styrt Skurups kommun, och utvecklat kommunen i linje med vårt valmanifest. Ekonomin stärktes, tillväxten tog fart, och kommunen utvecklades som aldrig förr, innan det mesta stannade upp 2022 när en brokig skara övertog styret i kommunen med bristande legitimitet.

Nu kommer vi att Återstarta Skurup!